Select menu item

VISC projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

VISC projekts «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai»
2019./2020.m.g. un 2021./2022.m.g. / D. Bičule, S.Leja /

2021./2022.m.g.

Lai veicinātu izglītojamo izaugsmi, jau vairākus gadus skola ir iesaistījusies projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Par skolēnu zināšanu un prasmju attīstību rūpējas 9 skolotāji. Tās ir nodarbības, kur skolēni ir  kopā ar pedagogu palīgu/ otro pedagogu, kas palīdz apgūt un nostiprināt jaunas zināšanas un prasmes mācību procesā. Skolēns jūtas drošāks un vairāk koncentrējas uz uzdevumu izpildi, iegūstot pozitīvu rezultātu par kuru pats ir gandarīts.

Tās ir arī nodarbības individuālo spēju attīstībai – robotikas nodarbības. Kur praktiski darbojoties kopā ar skolotāju veic uzdevumu, kas tālāk motivē vairāk un vairāk uzkrāt jaunas zināšanas, lai gūtu darbošanās prieku.