VISC projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

VISC projekts «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai»
2019./2020.m.g. un 2021./2022.m.g. / D. Bičule, S.Leja /