Select menu item

X Latvijas Mūzikas olimpiādes fināls Rīgā.

X Latvijas Mūzikas olimpiādes fināls Rīgā.

27. martā Talsu pamatskolas skolēni piedalījās X Latvijas Mūzikas olimpiādes finālā Rīgā.
Talsu pamatskolas skolēni Karlīna Botere un Emīls Beitiks ieguva Atzinību.
Paldies skolēniem par ieguldīto darbu kompozīciju radīšanā!
Paldies skolotājai Inārai Pirvicai par neizsīkstošu enerģiju un atbalstu skolēnu sagatavošanā!

Talsu pamatskola #latvijasmuzikasolimpiade #jauniemuziki